طراحی و ساخت ماشین های صنعتی اتوماتیک 

طراحی و ساخت و مشاوره در زمینه های:

• ماشين آلات CNC
• ماشین آلات خاص با توجه به درخواست مشتری
• ماشین آلات تست و کنترل کیفیت