طراحي و ساخت تجهيزات آزمايشگاهي
• ارائه ستهای آموزشی در زمینه های:
   مکاترونيک
   سيستمهای اندازه گيری
   پردازش تصوير
• طراحی، ساخت و مشاوره دستگاه‌های آزمایشگاهی جهت استفاده در:
   کارگاه های مکانیک
   صنایع پلیمر
   صنایع غذایی
   مراکز پژوهشی- تحقیقاتی
   آزمایشگاه های کنترل کیفیت
• ارائه خدمات جهت بروز رسانی دستگاههای آموزشی و آزمايشگاهی