دستگاه مزبور دستگاهی است برای سورخ‌کاری با مته‌های متفاوت (1 تا 10 میلی‌متر) بر روی قطعات با جنس‌های مختلف.

دستگاه سوراخ‌کاری اتوماتیک

ویژگی‌ها:
• سرعت بالا
• کنترل خودکارسالم بودن مته
• امکان اعمال سرعت‌های پیش‌روی متفاوت جهت سوراخ‌کاری جنس‌های مختلف
• قابلیت سوراخ‌کاری با مته‌های متفاوت