IMTS-A01

موارد استفاده:

· آزمایشگاه سیستم‌های اندازه‌گیری مراکز آموزشی و به عنوان ست آموزشی

· کارگاه‌های مکاترونیک به ‌عنوان ست آموزشی مکاترونیک

· آزمایشگاه سیستم‌های اندازه‌گیری مراکز صنعتی
 ابزار اندازه‌گیری

· کارگاه‌های ساخت و تولید مراکز صنعتی به عنوان ابزار اندازه‌گیری

ست آموزشی سيستم های اندازه گيری: Airgauge

ویژگی‌ها و خصوصیات:

· اندازه‌گیری بر اساس استاندارد‌های مربوطه

· امکان گزارش‌گیری از اندازه‌گیری صورت گرفته

· قابل اتصال به پرینتر

· قابل اتصال به رایانه

· امکان شبکه نمودن سیستم با ابزارهای دیگر بر روی بستر Ethernet یا RS485

· آموزش نحوه به‌کارگیری و نحوه استفاده از Air gauge در فرآیند اندازه‌گیری
به‌صورت تعاملی و گام به گام

· اندازه‌گیری قطر، گردی سنجی قطعات، تعامد، توازی، اندازه‌گيری شکاف و ...

مشخصات فنی:

مشخصه

توصیف

ابعاد دستگاه (L×W×H )

1m×2m×1m

وزن دستگاه به‌همراه میز و پایه

40 kg

دقت اندازه‌گیری

0.002 mm

ابعاد محصول قابل کنترل*

وابسته به ابعاد پراب

صفحه نمایش

7 اینچ و رنگی

فرکانس داده برداری

2 داده در هر ثانبه

رزولوشن

0.0001 mm

ولتاژ برق ورودی

10220v

آزمایش‌های تعریف شده استاندارد

1. اندازه‌گیری قطر داخلی

2. اندازه‌گیری قطر خارجی

3. گردی سنجی

آزمایش‌های انتخابیOptional))

زاويه

 * پراب برای کاربردهای مختلف قابل تغییر است.