این دستگاه، تجهیز مناسبی برای اندازه گیری قطر و ارتفاع با سرعت بسیار بالا می‌باشد.

دستگاه اندازه گیری قطر و ارتفاع

ویژگی‌ها:
• سرعت بالا
• آسان بودن کار با دستگاه
• خود کالیبره بودن
• تصمیم‌گیری هوشمند و جداسازی اتوماتیک