این دستگاه جهت کنترل عمق سوراخ قطعات تولیدی طراحی و ساخته شده است.

دستگاه اتوماتیک اندازه‌گیری عمق سوراخ
ویژگی‌ها:
• سرعت بالا
• آسان بودن کار با دستگاه
• خود کالیبره بودن
• تصمیم‌گیری هوشمند و جداسازی اتوماتیک