افتخارات

ثبت اختراع

ثبت اختراع اندازه گيری زاويه مخروط توسط ساعت شيطانکی

icon-ekhtera

ادامه مطلب...

برگزيده پنجمين جشنواره دستاوردهاي پژوهشي و فناوري هاي نو

برگزيده پنجمين جشنواره دستاوردهای پژوهشی و فناوری های نو

icon-pazhoohesh

ادامه مطلب...