• Automation Read More
  • Laboratory Equipments Read More
  • Designing & Construction of Quality Control MAchines Read More
  • Designing & Construction of Special  Machines Read More
  • Designing & Implementation of Image processing systems Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این ماژول که به منظور استفاده در خطوط کنترل صنایع طراحی شده، قابلیت اتصال به تمامی ابزارهای اندازه‌برداری دیجیتال (ساعت، کولیس، میکرومتر، سنجه هوایی) را دارا می باشد.

ماژول هوشمندساز تجهیزات اندازه‌برداری (Data Logger)

ویژگی‌ها:
• اتصال به تمامی تجهیزات اندازه برداری
• قابلیت تغییر و مدیریت در تلرانس‌ها، زمان اندازه‌برداری، تعداد داده‌ی برداشته شده و ... توسط مسؤول واحد
• تصمیم‌گیری و جداسازی قطعه به صورت اتوماتیک
• قابلیت گذاشتن پسورد جهت عدم دخالت اپراتور