دستگاه مذکور که از 5 محور CNC تشکیل شده است، وظیفه‌ی پرچ رینگی کنتورهای گاز را به عهده دارد.

دستگاه پرچ رینگی CNC
ویژگی‌ها:
• قابلیت پرچ حداقل 6 نوع مختلف از کنتورهای گاز
• هزینه‌ی تعمیرات- نگهداری پایین در مقایسه با نمونه‌ی مکانیکی مشابه
• آسان بودن کار با دستگاه