1) طراحی سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل کیفیت 

آشنایی کامل با:
1. Lvdt
2. Airgauge
3. Lasersensor
4. Pressure sensor, pressure transmitter
5. پردازش تصویر
2) ساخت ماشین‌های تست
3) پیاده‌سازی سیستم‌های اتوماسیون صنعتی (مکرنیزاسیون و اتوماسیون)
1. آشنایی کامل با سیستم‌های پنوماتیکی
2. آشنایی کامل با PLC زیمنس
3. آشنایی کامل با PLC دلتا
4. آشنایی کامل با HMI دلتا
5. آشنایی کامل با PLCو HMI های شرکت فراروپایا
6. آشنایی کامل با SERVO MOTOR و STEPPER MOTOR
7. آشنایی کامل با سیستم‌های CNC CONTROLLOR
4) طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های پردازش تصویر
1. Machine vision آشنایی کامل با دوربین‌های صنعتی فستو و سیک
2. Computer vision پیاده‌سازی سیستم با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی پردازش تصویر از جمله Mvtec و labview
3. طراحی و ساخت سیستم و نورپردازی برای سیستم پردازش تصویر
5) طراحی و ساخت ماشین آلات مخصوص

از جمله کار‌های انجام شده در این زمینه:
طراحی و ساخت دستگاه‌های سوراخکاری
CNC پنج محوره به منظور پرج رینگی
(به‌طور کلی ماشین آلاتی که به منظور تولید انبوه یا آزمایشگاهی مورد نیاز باشند.)
طراحی مدارات الکترونیکی
1. طارحی مدارهای ترانسمیترها و دیتالاگر
2. طراحی بردهای کنترلی
3. آشنایی کامل با میکرو کنترل یا پروسسورهای PIC, ATMEL, ARM
4. طراحی ماژولار
بروزرسانی سیستم کنترل ماشین آلات صنعتی