• Automation Read More
  • Laboratory Equipments Read More
  • Designing & Construction of Quality Control MAchines Read More
  • Designing & Construction of Special  Machines Read More
  • Designing & Implementation of Image processing systems Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آیتمهای صفحه اصلی

مشاوره تخصصی و برگزاری دوره های آموزشی

مشاوره تخصصي و برگزاري دوره هاي آموزشي
• ارائه مشاوره در زمينه های:
  اجرای سيستم های اتوماسيون خطوط توليد
  پياده سازی سيستمهای پردازش تصوير
  کنترل کيفيت خطوط توليد
• برگزاری دوره های آموزشی در زمينه های:
  مکاترونيک
  رباتيک
  سيستمهای کنترل کيفيت

طراحی و اجرای اتوماسیون خطوط تولید

 

طراحي و اجراي اتوماسيون خطوط توليد
اجرا و پياده سازی سيستم اتوماسيون برای خطوط مکانيزه يا دستی با هدف کاهش نيروی انسانی، افزايش بهره وری يا افزايش بازده توليد

 

 

 

طراحی و ساخت دستگاه‌های کنترل کیفیت

طراحی و ساخت دستگاه‌های کنترل کیفیت توسط گروه صنعتی مکاترونیک آریاگستر

 

 

 

 

 

پياده‌سازی سيستم‌های مبتنی بر بينايی ماشين

پياده‌سازي سيستم‌هاي مبتني بر بينايي‌ماشين
مشاوره و اجرای سيستمهای پردازش تصوير به منظور:
• کنترل خطوط توليد
• کنترل کیفیت محصول توليدی
• کنترل فرآيند