• Automation Read More
  • Laboratory Equipments Read More
  • Designing & Construction of Quality Control MAchines Read More
  • Designing & Construction of Special  Machines Read More
  • Designing & Implementation of Image processing systems Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

همکاری با شرکت مکاترونیک آریاگستر مختص اشخاص جدی و مسئولیت پذیر، رازنگهدار، امین و بلندهمتی است که در کنار پیشرفت­های مهم در زندگی، میل به ارضای نیازهای علمی و دانش بنیان خود را در چارچوب های قانونی و شرعی دارند؛ کسانی که مایل به تجربه زندگی سرشار از چالش های جدید و رشد و پیشرفت روزانه بوده و قصد دارند به رویای خود برای زندگی بهتر تحقق بخشند؛ اشخاصی که طعم موفقیت و رضایت خاطر را دوست داشته و رویای تحقق آینده ای بهتر را برای خود و خانواده خود در سر می پرورانند.

در صورتی که خواسته شما نیز موفقیت و ایجاد تغییر در زندگی است و موارد فوق را به عنوان ملاک موفقیت در زندگی قبول دارید، وقت آن است که به خود فرصتی برای ایجاد تغییر دهید و با ما تماس بگیرید.

لطفاً فرم زیر را پس از دانلود تکمیل نموده و به آدرس ایمیل manager[at]gmag.co.ir ارسال نمایید.

فرم تقاضای همکاری